Správy nadácie

V tejto časti nájde Predbežnú a záverečnú správu z verejnej zbierky nadácie Spoločne pre región, ktorej cieľom bolo získať finančné prostriedky na finančnú podporu rodín, ktorých deti navštevujú ZŠ Milošová u Prívary (vrt studne a vybudovanie WC a kúpeľne pre sociálne slabú rodinu).